AMSTERDAM - Zelfhulp via internet is een goed middel om jonge cannabisgebruikers te bereiken. Op die manier kunnen jeugdige blowers vaker en beter van hun verslaving afkomen. Dat stelt het Trimbos-instituut maandag.

Jongeren die cannabis roken, komen volgens het instituut onder meer in de financiële problemen en maken regelmatig hun studie niet af. Preventie en een goede behandeling zijn daarom 'pure noodzaak' geworden, vindt het instituut.

Het Trimbos-instituut meent dat jongeren die door het gebruik van cannabis in de problemen komen veelal om andere redenen 'niet lekker in hun vel' zitten. Ze spijbelen, stelen, drinken te veel of hebben gedragsstoornissen. Die problemen worden door de huidige verslavings- en geestelijke gezondheidszorg vaak te weinig erkend, meent het instituut. Zo is de verslavingszorg voornamelijk gericht op volwassenen.

Interactie

Volgens het instituut zijn de jongeren het best bereikbaar via internet. Door interactie tussen de hulpverlener en de jonge gebruiker is de kans volgens het Trimbos-instituut het grootst dat de problemen worden verholpen.