DEN HAAG - Bijna de helft van alle internetters heeft in 2005 een website van de overheid bezocht. In Europees verband is alleen in de Scandinavische landen het gebruik van overheidssites groter dan in Nederland. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in zijn maandag verschenen webmagazine.

De communicatie tussen overheid en burgers verloopt steeds vaker via internet. In 2002 zocht nog slechts 20 procent van de internetgebruikers op websites naar informatie van overheidsinstanties.

Op de sites biedt de overheid behalve informatie ook officiële documenten aan. Bijna vier op de tien bezoekers van overheidssites heeft die daadwerkelijk gedownload, ingevuld en verzonden.