DEN HAAG - Een jongerenraad gaat minister van Economische Zaken Laurens Jan Brinkhorst (D66) adviseren hoe hij internet voor de jeugd veiliger kan maken. Jongeren tussen 12 en 18 jaar kunnen zich met ingang van woensdag aanmelden voor de zogeheten DigiRaad. De raad gaat ook adviseren over een voorlichtingscampagne over internet, Digibewust, die woensdag is begonnen.

Voor de DigiRaad worden twaalf vertegenwoordigers uit het hele land gezocht. Zij kunnen zich aanmelden via de internetsite van Digibewust. Daar moeten zij onder meer aangeven wat hun eerste advies is aan Brinkhorst.

Het is de bedoeling dat de raad vier keer per jaar bij elkaar komt, in oktober voor het eerst. Eén lid heeft zich al voor de raad aangemeld. Deze 15-jarige jongen sprak met Brinkhorst tijdens de Europese Dag van Veilig Internet op 7 februari.

Digibewust

De DigiRaad hoort bij de campagne Digibewust. Deze campagne heeft als doel burgers en bedrijven op een betere manier te laten omgaan met digitale middelen. Dit komt neer op optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van internet en e-mail, terwijl de risico's worden beperkt.

Aan de campagne werken behalve het ministerie van Economische zaken de Consumentenbond en diverse bedrijven mee.