DEN HAAG - Minister Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) investeren 55,5 miljoen euro in het verbeteren van de elektronische overheid. Het moet zo voor burgers makkelijker worden om zaken te doen met de overheid.

Het rijk komt over de brug met 33 miljoen euro, de andere partijen betalen de rest. Met het geld gaan de partijen proberen de elektronische voorzieningen, zoals DigiD, e-formulieren, het Burgerservicenummer, de Elektronische Identiteitskaart (E-Nik) en de Gemeentelijke Basis Administratie, te verbeteren.

Uiteindelijk moeten burgers op een persoonlijke internetpagina hun transacties en persoonlijke informatie op kunnen zoeken.