KAMPEN - Boekenliefhebbers kunnen binnenkort het eerste in het Nederlands gedrukte boek lezen op het internet. De zogeheten Delftse Bijbel uit 1477 staat vanaf november op het net. Dat liet het bedrijf M&R micro-imaging, dat de bijbel zal digitaliseren, woensdag weten.

Jacob Jacobszoon van der Meer en Mauricius Yemantszoon van Middelborch drukten destijds 250 exemplaren van het boekwerk. Daar zijn er nu wereldwijd nog een kleine vijftig van over.

De belangstelling onder de gewone man was groot. De geestelijkheid was echter minder blij dat de bijbel nu ook in de taal van het gewone volk, en niet langer alleen in het Latijn, verscheen. De Delftse Bijbel bevat alleen het Oude Testament, zonder de Psalmen.

Enthousiast

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) gaf de opdracht om het werk te scannen en te digitaliseren. Het had zelf nog een exemplaar in zijn bezit, dat het beschikbaar stelde. A. van den Berg, bibliothecaris bij het NBG, is erg enthousiast over het project. "Het is mooi dat we met dit project iets van ons prachtige bibliotheekbezit aan het publiek kunnen tonen."

Geïnteresseerden kunnen de Delftse Bijbel later dit jaar lezen op www.bijbelgenootschap.nl.