DEN BOSCH - Jongeren tussen de 12 en 17 jaar die internet gebruiken bij schoolopdrachten, checken zelden of nooit of de informatie die ze hebben gevonden wel klopt. Dat blijkt dinsdag uit een onderzoek door Motivaction in opdracht van uitgeverij Malmberg.

87 Procent van de scholieren gebruikt internet bij het zoeken naar informatie. Slechts 4 procent gebruikt hiervoor boeken uit de bibliotheek.

82 Procent van de internetters check zelden of de informatie op het net wel juist is, omdat zij ervan uitgaan dat als het op internet staat, het wel zal kloppen. Als een site er betrouwbaar uitziet, is dat voor een op de vijf leerlingen een reden om niet verder te kijken.

De meerderheid van de scholieren die de gegevens wel checkt, doet dat ook via internet. Zij gaan na of meerdere websites dezelfde informatie melden.

Opdrachten

De scholieren vinden internet de snelste manier om iets op te zoeken. Ze krijgen ongeveer een of twee opdrachten per maand waarbij ze internet gebruiken. Dat gebeurt het vaakst bij Nederlands, Geschiedenis en Aardrijkskunde.