DEN HAAG - Interne onderzoeken van drie ministeries plus de Dienst van het Koninklijk Huis naar onbedoeld lekken van informatie over het Koninklijk Huis en Defensie, hebben nog geen enkel resultaat opgeleverd. Dat blijkt uit een brief die straatssecretaris van Defensie Van der Knaap dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Zaterdag onthulde de Telegraaf dat een Leidse student via het uitwisselingsprogramma Limewire op internet vertrouwelijke documenten was tegengekomen over onder meer het Koninklijk Huis en het ministerie van Defensie.

Privégebruik

Naar aanleiding van de lekkage stelden de ministeries van Defensie, Algemene Zaken en Binnenlandse Zaken alsmede de Dienst van het Koninklijk Huis interne onderzoeken in. In zijn brief schrijft Van der Knaap dat het privégebruik van computers aan duidelijke regels is gebonden en dat het al helemaal niet de bedoeling is dat vertrouwelijke informatie op privécomputers wordt verwerkt.

Voor de VVD is dat echter niet voldoende. Het VVD-Kamerlid Szabo wil dat de bevoegde bewindslieden van Binnenlandse Zaken en Bestuurlijke Vernieuwing samen met Defensie een verbod uitvaardigen voor het privégebruik van informatiedragers en computers van de overheid. Daarnaast pleit hij voor een inventarisatie van alle software op de computers van de overheid en deze te schonen van programma's die daar niet op thuishoren zoals Limewire.

Arborapport

Inmiddels is Defensie opnieuw geconfronteerd met een waarschijnlijk via internet boven water gekomen rapport. Volgens de luchtmacht gaat het om een interne risico-inventarisatie uit 2000 van de vliegbasis Leeuwarden. Het arborapport signaleerde tekortkomingen in onder andere de arbeidsdruk, het beleid voor uitgezonden medewerkers en de introductie van nieuwkomers. De maatregelen die sindsdien zijn genomen om de tekortkomingen te verhelpen resulteerden twee weken geleden in een kwaliteits keurmerk van Lloyd's Register Quality Assurance.

Hoewel het niet om een geheim rapport ging, wil Defensie toch graag weten hoe het rapport naar buiten is gekomen. Het vermoeden bestaat dat ook hier sprake is geweest van onbedoeld lekken via een uitwisselingsprogramma, aldus een woordvoerder van de luchtmacht.