DEN HAAG - Klanten van telecombedrijven moeten makkelijker over kunnen stappen naar een andere aanbieder. De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met een voorstel van minister Brinkhorst om de telecommunicatiewet op dit punt aan te passen.

Stilzwijgende verlenging van contracten mag in de toekomst niet meer, bovendien moet dan voor alle contracten een opzegtermijn van maximaal vier weken gaan gelden.

Consumenten worden al beschermd door het burgerlijk wetboek, maar minister Brinkhorst vindt dat in de telecommunicatiesector extra bescherming wenselijk is. Dat is niet alleen in het belang van de consument. Brinkhorst wil ook bedrijven, die nieuw zijn op de markt, meer kansen geven. Dat kan door belemmeringen bij het overstappen naar een andere maatschappij weg te nemen.

Hat kabinet stemde ook in met een uitbreiding van het verbod op spam, het verspreiden ongevraagde en ongewenste reclame per e-mail, van burgers naar bedrijven.