AMSTERDAM - Een Hongkongs parlementslid heeft een klacht ingediend tegen Yahoo Hongkong, omdat het internetbedrijf zou hebben meegewerkt aan de veroordeling van de Chinese journalist Shi Tao. De journalist werd vorig jaar tot tien jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat hij via internet Chinese staatsgeheimen onthuld zou hebben.

Het parlementslid, Albert Ho, overhandigde journalisten vrijdag het vonnis van de rechtbank in de Chinese provincie Hunan die Shi veroordeelde. In het vonnis staat dat Yahoo Hongkong informatie verschafte die de verdenking tegen de journalist bevestigde. Ho, die ook advocaat is, zei niet te begrijpen waarom het bedrijf informatie aan China heeft verschaft: "Het is een Hongkongs bedrijf. Waarom moet het aan Chinese verzoeken voldoen?"

Yahoo zei eerder dat de informatie waarop de rechtbank zijn vonnis mede baseerde afkomstig was van zijn Chinese dochtermaatschappij, en niet van Yahoo Hongkong.

Shi werd veroordeeld naar aanleiding van een door hem verstuurde e-mail die zijn aantekeningen bevat over een overheidscirculaire waarin beperkingen worden opgesomd die de pers zijn opgelegd. Ho heeft zijn klacht ingediend bij een overheidsorgaan dat de bescherming van de privacy van burgers moet waarborgen.