BRUSSEL - Alle regio's van de Europese Unie, ook achtergebleven streken en plattelandsgebieden, moeten in 2010 beschikken over snelle internetverbindingen om de economische ontwikkeling te bevorderen.

Als bijvoorbeeld heel Duitsland in 2010 snelle verbindingen heeft, kunnen er tegen die tijd bij de oosterburen 265.000 nieuwe banen bijkomen, bleek dinsdag bij een presentatie van de Europese Commisie, het dagelijks bestuur van de EU.

Europees Commissaris Kroes (concurrentiebeleid) wil toestaan dat EU-regiofondsen gebruikt worden voor de aanleg van internetverbindingen, op voorwaarde dat marktpartijen die niet kunnen verzorgen. Volgens haar collega Hübner (regionaal beleid) is "snel internet niet langer een luxe, maar een noodzaak in heel Europa".

Een tweede doelstelling is om in 2010 zeker 50 procent van alle EU-burgers aan een ADSL-verbinding of zogeheten breedbandnet te krijgen. Nu is dat in de hele EU nog 11,5 procent. Nederland loopt met een ADSL-dichtheid van bijna 60 procent bijna voorop in de EU.

Platteland

Vorig jaar was voor 60 procent van de Europese burgers op het platteland snel internet beschikbaar, tegenover 90 procent van de stedelingen. Europees Commissaris Fischer-Boel (landbouw) wil van de 70 miljard euro voor plattelandsontwikkeling, die de komende zeven jaar beschikbaar is, een aanzienlijk deel gebruiken voor breedbandverbindingen. Daarvoor wacht zij echter ook op nationale plannen van de 25 verschillende lidstaten.

Appingedam

Kroes keurde overigens eerder de aanleg van een breedbandnetwerk in Appingedam af, omdat er volgens haar door commerciële operatoren goede alternatieven werden geboden. "Alleen als er niets is, kunnen we daar overheidsgeld voor gebruiken", aldus Kroes, die ook aankondigde te zullen optreden tegen grote telecombedrijven die niet mee willen werken aan het vrijgeven van hun netwerken voor andere internetaanbieders.

In verband daarmee tikte zij Deutsche Telekom al op de vingers.