DEN HAAG - Vanaf april kunnen mensen meldingen over kinderporno op het internet kwijt bij het Nationaal Meldpunt Cybercrime van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD).

Dat meldpunt richt zich op terrorisme en radicalisering, maar op aandringen van de ministers Donner (Justitie) en Remkes (Binnenlandse Zaken) staat het binnenkort ook open voor tips over kinderporno.

Kinderporno op internet kan al doorgegeven worden aan de Stichting Meldpunt Kinderporno. De ministers bekijken nog of beide meldpunten naast elkaar kunnen bestaan of dat ze opgaan in de politie-organisatie.