AMSTERDAM - Belgische omroepen hebben ingestemd met de eis van beroepsjournalisten om persberichten alleen nog aan hen te sturen. Websites en weblogs worden daarmee op een achterstand gezet, tenzij ze een beperkende overeenkomst ondertekenen. Dit melden verschillende Vlaamse media.

Een van de eisen is dat de website moet aangeven wie verantwoordelijk is voor de publicatie. De 'amateurjournalist' moet ook beloven dat hij embargo's en auteursrechten respecteert.

Het initiatief zou in het leven zijn geroepen om orde te scheppen in de vele websites. Er gaan echter geruchten dat dit een smoes is. Het zou de traditionele pers namelijk een doorn in het oog zijn dat websites de mogelijkheid hebben sneller te publiceren en nieuws van her en der verzamelen.

Cowboys

Voorzitter van de Vlaamse radio- en televisiepers zegt dat het initiatief in de eerste plaats bedoeld is tegen de cowboys die zich uitgeven voor journalisten maar dat niet zijn.

Protest

Belgische mediasites hebben inmiddels een protest geformuleerd. Daarin staat onder andere: "Indien een omroep zelf een charter zou opstellen, voorwaarden opleggen, bepaalde eisen heeft of terreinen wil afbakenen, dan hebben wij daar begrip voor. Maar blijkbaar is de RTV-pers in dit land zo machtig dat zij zomaar, zonder de internetpers erbij te betrekken, omroepen vergaande maatregelen kan opleggen. Kan RTV-pers zomaar bepalen, in naam van de verzamelde radio- en tv-omroepen wie toegelaten wordt tot hun informatie? Natuurlijk niet. Dit is een brug te ver."