DEN HAAG - Het internet wordt steeds belangrijker voor radicale moslims om hun ideeën te verspreiden. Zij spelen met one-liners over de radicale islam vooral in op de gevoelens van jongeren. Waarschijnlijk is de invloed van het internet op radicalisering al groter dan die van islamitische gebedshuizen en verenigingen.

Dat zei minister Remkes (Binnenlandse Zaken) woensdag op een congres in Den Haag over terrorismebestrijding op lokaal niveau. De radicaliseringsprocessen onder een klein deel van de moslimbevolking maar ook onder autochtone bekeerlingen gaan gestaag door. Volgens hem zoeken vooral allochtone jongeren van de tweede en derde generatie op internet naar antwoorden op levensvragen en identiteitsvragen. Vaak hebben deze jongeren geen werk of stageplaats.

Meldpunt

Op het internet is allerlei radicaal materiaal te vinden, van teksten, foto's en filmpjes tot discussies in chatrooms. Sinds deze week is een meldpunt op internet (www.meldpuntcybercrime.nl) geopend waar iedereen radicale uitingen kan doorgeven. De informatie wordt doorgespeeld aan justitie, politie en veiligheidsdiensten.

Terreurdreiging

De toenemende rol van het wereldwijde web staat in de kwartaalrapportage over terrorisme die Remkes en zijn collega Donner van Justitie donderdag naar de Tweede Kamer zullen sturen. Daaruit blijkt ook dat het dreigingsbeeld in Nederland substantieel blijft. Dat betekent dat er een reële kans bestaat op een terreuraanslag, maar dat er geen specifieke informatie over is. Volgens Remkes wordt ons land regelmatig genoemd in verklaringen van serieus te nemen 'jihadistische' ideologen.

Gematigde moslims

Verder benadrukte Remkes woensdag dat de weerbaarheid binnen de eigen kring van de moslimgemeenschap toeneemt. "Ik juich dat toe." Een halfjaar geleden zei hij nog dat gematigde moslims zich zo weinig uitlieten over radicale ontwikkelingen. Nu vindt Remkes dat de moslimclubs zich meer mengen in het debat en meer afstand nemen van gewelddadige uitingen en radicaliteit.

Dat komt volgens hem onder meer omdat lokale bestuurders gesprekken voeren met vertegenwoordigers van moskeeën met een strikte signatuur, over hun rol in radicaliseringsprocessen. Dat heeft er volgens Remkes in een aantal gevallen toe geleid dat de vertegenwoordigers zich in het openbaar gematigder opstellen.