DEN HAAG - Vakbond De Unie begint op 1 maart met een aparte vakbond op internet. Deze Internetvakbond.nl moet een laagdrempelige organisatie worden en zich richten op werknemers die nu niet georganiseerd zijn. Een woordvoerder heeft dit bericht van Het Financieele Dagblad van maandag bevestigd.

Voorzitter Jaques Teuwen van de Unie zegt in de krant dat de nieuwe vakbond zich richt op werknemers die nu nog niet georganiseerd zijn. Het zou daarbij gaan om 75 procent van de zeven miljoen werknemers in Nederland. Voor de vakbeweging moeilijk te organiseren doelgroepen zoals allochtonen en vrouwen denkt de voorzitter met het initiatief beter te kunnen bereiken.

Lidmaatschap

Een lidmaatschap kost tien euro per jaar. Bij de doorsnee vakbond ligt de bijdrage rond de vijftien euro per maand. Met het lidmaatschap kan de houder één keer bij de helpdesk aankloppen met een vraag over bijvoorbeeld de arbeidsvoorwaarden.

Vervolgvragen kosten het lid tien euro per keer. Leden zijn bij deze vakbond, in tegenstelling tot andere bonden, uitgesloten van juridische bijstand bij geschillen.

Leden

De Unie-voorzitter hoopt met de nieuwe vakbond binnen een jaar vijf- tot zesduizend leden te hebben. Hij is daarbij niet bang dat Unie-leden overstappen naar het goedkopere alternatief. Teuwen denkt dat het eerder een opstap is naar een lidmaatschap van de Unie.

Op dit moment is 75 procent van de zeven miljoen werknemers in Nederland niet georganiseerd. Een halfjaar geleden werd al het AVV (Alternatief Voor Vakbond) opgericht, dat zich richt op ongeorganiseerde jongeren en freelancers. Deze organisatie heeft inmiddels 1700 leden.