AMSTERDAM - De belastingdienst zal dit jaar extra alert zijn op bijverdiensten, zoals handel op internet. Daarbij zal het niet gaan om mensen die zo nu en dan iets te koop aanbieden, maar om mensen die handelen om inkomsten te genereren. Veel mensen geven deze inkomsten niet op aan de belastingdienst, terwijl dit wel moet.

Om de internethandelaren te detecteren zal de fiscus een speciaal zoekprogramma gebruiken, Xenon genaamd. Geschat wordt dat ongeveer 1500 mensen kunnen leven van het handelen op internet. Duizenden houden er een behoorlijke bijverdienste aan over.