AMSTERDAM - Vanaf woensdag is op www.belastingdienst.nl het aangifteprogramma inkomstenbelasting beschikbaar dat burgers met DigiD kunnen ondertekenen. Tot op heden gebruikte men hiervoor de vijfcijferige pincode van de Belastingdienst.

Met de aansluiting van de Belastingdienst bereikt DigiD meer dan 6 miljoen burgers. Dat is het aantal dat in 2005 digitaal aangifte deed. Inmiddels beschikken meer dan 430.000 burgers over een DigiD-inlogcode. Met de DigiD-inlogcode is het mogelijk gebruik te maken van verschillende online diensten van overheidsinstellingen.

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet de identiteit van burgers kan verifiëren. Nu al kunnen burgers met hun DigiD-inlogcode terecht bij de Sociale Verzekeringsbank voor de kinderbijslag en het AOW-pensioen. Ook het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en een toenemend aantal gemeenten zijn aangesloten op DigiD.