AMSTERDAM - Marktplaats.nl komt met een nieuwe prijsstructuur. Dat is voor het eerst sinds bijna vier jaar. De belangrijkste verandering is dat de grens van 200 euro waarboven plaatsingskosten moeten worden betaald, komt te vervallen. Eerst betaalden verkopers zes euro voor het aanbieden van artikelen boven die grens.

Rubrieken met uitsluitend producten van heel hoge waarde (auto’s, caravans, motoren en vakanties) zijn betaald gebleven met een advertentietarief van 6 euro. Het tarief geldt ongeacht de waarde van het geadverteerde product. Ook betalen gebruikers 6 euro om te mogen linken naar hun eigen, commerciële, site.

Bedrijven gaan meer betalen voor advertenties. Drie categorieën die meer zakelijk georiënteerd zijn, zijn in prijs verhoogd naar 25 euro. Het gaat om de groepen: koopwoningen, banen en diensten.

Zakelijke gebruikers

Marktplaats wil de omzetverdeling meer opschuiven naar de zakelijke gebruikers. "Handel tussen consumenten onderling maken we gratis, dus ook als de artikelen duurder dan 200 euro zijn. Vanaf vandaag zijn 20 van de 31 productgroepen gratis. Tot voor kort waren dat er zestien", aldus Marktplaats-directeur Oscar Diele.

Het bedrijf claimt dat het bereik van de site inmiddels is gegroeid tot 56 procent. In januari 2006 verwerkte de site 6 miljoen bezoekers.

De nieuwe prijsstructuur gaat per direct in.