AMSTERDAM - Mensen worden binnenkort via de gsm op de hoogte gebracht van een ramp of andere calamiteit bij hen in de buurt. Het is de bedoeling dat deze vorm van alarmering in het hele land wordt ingevoerd, zei een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken dinsdag.

Er is al een proef gaande in Zoetermeer en in 'maximaal een maand of twee' begint er een pilot in heel Zeeland.

Daarna komt er een test in de regio Amsterdam, aldus de woordvoerder van Binnenlandse Zaken. In Amsterdam speelt mee dat er veel toeristen komen en veel anderstaligen wonen. Binnenlandse Zaken wil bekijken hoe die het beste bereikt worden. Het Expertisecentrum voor Risico- en Crisiscommunicatie (ERC) van het ministerie begeleid de pilots.

Handelen

De deelnemers aan de proeven krijgen een sms-bericht dat via de gsm-zendmasten wordt verzonden, de zogenoemde cell broadcast. Wordt de alarmering landelijk ingevoerd, dan komt de sms binnen op alle mobiele telefoons in het gebied. Hij bevat informatie en advies hoe te handelen.

Amsterdam is ook zelf aan het uitzoeken hoe inwoners en bezoekers het best kunnen worden geïnformeerd. De gemeente denkt er ook aan bij een calamiteit in te breken op alle televisiezenders. Zij is daarover in overleg met onder meer UPC, liet een woordvoerster van die kabelmaatschappij dinsdag weten.

Tilburg

In Tilburg waarschuwt de politie al enige tijd burgers via hun mobiele telefoon in geval van gevaar of als zij hulp nodig heeft bij opsporing. Wegens het succes van het initiatief wordt het nu in heel de politieregio Midden- en West-Brabant ingevoerd.

Vanuit andere korpsen en ook uit het buitenland is er interesse voor SMS-Alert. Zo wil het korps Rotterdam-Rijnmond de alarmering invoeren om burgers sneller te informeren bij problemen, bijvoorbeeld in het havengebied.

Overbelast

SMS-Alert werkt anders dan cell broadcast, mensen moeten zich aanmelden. Via cell broadcast bereiken de hulpdiensten alle mensen met een mobiele telefoon in het getroffen gebied. Bovendien bestaat bij SMS-Alert in geval van een calamiteit de kans dat het netwerk overbelast raakt en mensen niet worden bereikt via de gsm, cell broadcast kent dat probleem niet.

Een jaar geleden concludeerde een commissie onder leiding van burgemeester Koetje van Twenterand dat de rol van regionale omroepen als calamiteitenzenders professioneler, moderner en op onderdelen scherper moet. Uit het onderzoek in opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO) kwam naar voren dat de overheid bij een calamiteit niet alleen de radio dient in te zetten, maar ook andere communicatiemiddelen, zoals de televisie.