DEN HAAG - Internetaanbieder Lycos moet de persoonsgegevens van een klant afgeven aan een benadeelde particulier. Dat heeft de Hoge Raad vrijdag bepaald. Het hoogste rechtscollege in Nederland bevestigde een uitspraak van de rechtbank en het gerechtshof.

De klant van Lycos beschuldigde de Tilburgse postzegelhandelaar A. Pessers op zijn internetpagina anoniem van oplichting. Lycos wilde de privacy van de websitehouder beschermen en betoogde dat hij de vrijheid heeft om anoniem informatie te verspreiden. De Hoge Raad acht die bezwaren ongegrond.

Aansprakelijkheid

Ook wees Lycos aansprakelijkheid van de hand. Volgens de Hoge Raad is dat argument niet van toepassing en ongewenst. "Veel benadeelden zouden praktisch gesproken geen actie kunnen ondernemen tegen eventuele onrechtmatige anonieme activiteiten", staat in de uitspraak.

Lycos zette de zaak door tot aan de Hoge Raad om een principe-uitspraak te krijgen. Advocaat C. Wenckebach reageert dan ook teleurgesteld, maar noemt het prettig dat de Hoge Raad geen algemene regel heeft geformuleerd. "De schade blijft enigszins beperkt. Elk geval moet op zich worden beoordeeld." Wenckebach verwacht dat internetproviders voorzichtiger gaan optreden. Een mogelijk onrechtmatige uiting kan al aanleiding zijn om persoonsgegevens af te staan of om de boodschap te verwijderen, verwacht hij. De advocaat voorziet bovendien een toename van het aantal verzoeken om klantinformatie.

Ook de verenigde internetaanbieders zijn blij dat geen algemene regel is vastgesteld: "Het goede nieuws is dat steeds een belangenafweging moet worden gemaakt", verklaarde een woordvoerder van het Internet Service Provider Overleg (ISPO).