VOORBURG - Mensen met een handicap hebben minder vaak een computer en een internetaansluiting dan mensen zonder lichamelijke beperkingen. Internetters onder de gehandicapten zijn echter minstens even lang online als hun niet-gehandicapte medemensen. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag publiceerde.

Ruim acht op de tien Nederlanders hadden in 2004 een computer in huis. Bij mensen met een beperking in het bewegen, blinden en slechtzienden en doven en slechthorenden lag het percentage computerbezitters op respectievelijk 69, 73 en 76.

Bij doven en slechthorenden week het percentage mensen met een internetaansluiting (68) het minst af van dat onder Nederlanders zonder handicap (ruim 70). Beduidend minder mensen met een bewegingsbeperking en blinden en slechtzienden hadden de beschikking over internet: respectievelijk 60 en 62 procent.