ZOETERMEER - Pesten zou al lang de wereld uit moeten zijn, liet minister Van der Hoeven (Onderwijs) woensdag in Zoetermeer weten. Maar door achter de computer plaats te nemen en een vernieuwde pesttest in te vullen, maakte de minister duidelijk dat dat niet het geval is.

Met de komst van de e-mail en chatten heeft pesten een nieuwe dimensie gekregen, legden leerlingen van het Oranje Nassau College de minister uit. Moderne communicatiemiddelen bieden evenzeer nieuwe mogelijkheden om te pesten. Met e-mail en sms kun je iemand behoorlijk treiteren.

Achter de computer kunnen leerlingen de nieuwe test, een cd-rom met vragen over pesten, invullen. Soms twijfelt een leerling. Want een beetje plagen is niet erg, pesten daarentegen kan behoorlijk verstrekkende gevolgen hebben.

De vernieuwde test is een initiatief van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO). Een oudere versie wordt volgens de VOO op driekwart van de scholen gebruikt, zowel in het basis- als voortgezet onderwijs.

Ouders kunnen een week lang informatie over pesten op school kwijt bij onderwijsvraagbaak: 0800-5010, een actie van onder meer vier ouderorganisaties. De organisaties vragen zich af of de scholen wel voldoende doen om pesten te bestrijden. "Vaak krijgen ouders van een leraar te horen dat het wel meevalt", zegt een woordvoerder van de VOO. "Terwijl dan duidelijk is dat er spake is van pestgedrag."

De VOO kan niet zeggen of pesten door de nieuwe "technische mogelijkheden" een groter probleem is dan pakweg tien, twintig jaar geleden. Uit een onderzoek onder brugklassers bleek begin dit jaar dat 7 procent van de leerlingen vindt dat hij of zij wordt gepest. De VOO ziet de pesttest als een middel om pesten in de klas bespreekbaar te maken.