AMSTERDAM - De onlangs uitgebrachte computerspion Big Brother is nu al omstreden, zo schrijft het Algemeen Dagblad. De spion, die allerlei handelingen op de pc vastlegt, wekt argwaan bij verschillende organisaties die waken over het gebruik van persoonsgegevens.
Big Brother
Algemeen Dagblad

Big Brother toont zonder omwegen onder meer alle gebruikte wachtwoorden, de teksten van e-mails, de bezochte websites, tabellen waarin de activiteit achter de computer wordt gemeten en de tekst van brieven. Het programma Big Brother is watching you houdt drie jaar lang de informatie vast en er kan per dag en per uur worden teruggekeken.

Het FNV is niet blij met de verregaande controlemogelijkheden van Big Brother en zegt dat het de sfeer op de werkvloer niet ten goede komt. "Het vervelende is dat een werkgever die tot nu toe geen aanleiding had om de werknemers te controleren, nu zo'n programma kan kopen omdat het zoveel mogelijkheden biedt en omdat het betrekkelijk goedkoop is. Maar vast staat dat een bedrijf zo'n programma structureel niet mag gebruiken. Wij zijn er dus niet zo blij mee", vertelt FNV-beleidsmedewerker Rik van Steenbergen in het Algemeen Dagblad.

Ook Barbara den Uyl van het College Bescherming Persoonsgegevens vindt "heimelijke controle" ongepast. "Je kunt wel van alles willen controleren, maar de werknemer heeft op zijn werkplek wel degelijk recht op privacy. En hij heeft ook een redelijke mate van vrijheid voor persoonlijke zaken. Zo mag hij op de werkplek gerust de dokter bellen voor een afspraak en een enkel privé-mailtje hoeft ook geen probleem te zijn."

Controle is - onder strenge wettelijke voorwaarden - toegestaan. Elektronisch dataverkeer (zoals e-mail en surfen) mag tot op zekere hoogte worden gecontroleerd als het dient om de veiligheid van het bedrijf te waarborgen of uit het oogpunt van kostenbewaking, bewaking tegen virussen of om bewaking van de netwerkcapaciteit. Maar in al die gevallen moeten de werknemers er wel van weten dat zij in de gaten worden gehouden. En de ondernemingsraad moet de gedragsregels hebben goedgekeurd.