AMSTERDAM - Metingen van luchtvervuiling in Europa zijn vanaf dinsdag te bekijken op de website van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). De hoeveelheid stikstofdioxide is met kleuren aangegeven.

Het vorig jaar op de satelliet EOS-AURA gelanceerde meetinstrument Ozone Monitoring Instrument (OMI) meet iedere dag omstreeks 13.30 uur de hoeveelheid ozon en stikstof boven Europa. De resultaten zijn rond 16.00 uur te bekijken op de website van het KNMI. Daarop kan de luchtkwaliteit van verschillende landen en steden worden vergeleken. Maandag had de lucht boven Nederland en België de hoogste concentratie stikstofdioxide van Europa.

Het OMI-project wordt uitgevoerd onder leiding van het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR). Het project wordt gefinancierd door de ministeries van Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken en Onderwijs.