ZOETERMEER - Over 20 tot 40 procent van de blanco cd's en dvd's in Nederland is niet de verplichte kopieerheffing betaald. Dat vermoeden de grootste leveranciers. Het "onredelijk" hoge tarief is de belangrijkste oorzaak, zeggen ze.

Goede cijfers over omvang van de (zwarte) markt bestaan niet, maar veel lege cd's en dvd's komen uit buurlanden die geen of weinig heffing innen. Volgens Philips is 40 procent een veelgenoemd percentage. Imation houdt het op eenderde, Maxell noemt in een grove schatting 20 procent.

Verkoopdirecteur P. de Boer van Imation spreekt van een omzetverlies van miljoenen euro's. "Het scheelt ons heel veel handel", zegt ook de woordvoerder van Maxell.

Bodemprocedure

Afgelopen zomer hebben veel leveranciers, verenigd in de stichting Overlegorgaan Blanco Informatiedragers (Stobi), zich aangesloten bij een bodemprocedure tegen Stichting de Thuiskopie, die de compensatie voor het thuiskopiëren namens producenten en artiesten int. Onder meer de hoogte van het tarief staat ter discussie.

De leveranciers zijn niet principieel tegen een kopieerheffing maar wel tegen de hoogte en het onderscheid met omringende landen, verklaarde secretaris S. Swolfs van Stobi maandag. De kostprijs van een normale, blanco dvd (4,6 gigabyte) ligt rond de 30 eurocent. Stichting de Thuiskopie int namens artiesten en producenten een auteursrechtenvergoeding van nog eens 60 eurocent. Swolfs: "Dat is 200 procent."

Europese afspraken

In Duitsland en België ligt de heffing een stuk lager, en in Luxemburg en Groot-Brittannië bestaat er geen. "Het loont om op en neer te rijden of op internet in het buitenland te kopen", legde Swolfs uit. Uniforme Europese afspraken bestaan niet.

Bedrijven of vestigingen net over de grens in Duitsland leveren via internet rechtstreeks aan consumenten in Nederland en betalen de lage Duitse heffingen. "Oneerlijke concurrentie", oordeelt Maxell. Over dragers die in Nederland worden afgeleverd, moet volgens het bedrijf de Nederlandse heffing worden betaald.

Internetpiraterij

De Stobi meent dat Stichting de Thuiskopie ten onrechte ook schade door internetpiraterij vereffent in de kopieerheffing. Directeur A. Beemsterboer van de Thuiskopie ontkent dat. Hij zegt dat de geldende vergoedingen in een aantal gevallen zelfs al onvoldoende financiële compensatie bieden voor het massaal privé-kopiëren. Beemsterboer benadrukt dat er geen eenduidige cijfers bestaan over omvang van de zwarte markt. "Het kan dus ook erg meevallen."

"Nergens staat dat de heffing in verhouding moet staan met de kostprijs", zegt Beemsterboer over het tarief. Stichting de Thuiskopie stelt dat voor harmonisering van de Europese markt veel is te zeggen en Beemsterboer deelt de mening dat in het land waar de dragers worden afgezet, ook de heffing moet worden betaald.

Uitspraak

De partijen verwachten dat de rechtbank pas eind volgend jaar uitspraak doet in de bodemprocedure.