DELFT - Middelgrote en kleinere bedrijven halen te weinig uit informatietechnologie. De ondernemers in het midden- en kleinbedrijf missen vaak technologische basiskennis. Hierdoor gebruiken zij ICT vooral voor hun administratie en niet zozeer om de productiviteit en innovatiekracht van hun bedrijf te verbeteren.

Dat stelt de ondernemersorganisatie MKB-Nederland in een maandag gepubliceerd onderzoek.In het midden- en kleinbedrijf staan ongeveer 2 miljoen computers.

Dat is volgens de ondernemersorganisatie 70 procent van alle computers in het bedrijfsleven. Desondanks blijven investeringen achter bij die van grote bedrijven. Het midden- en kleinbedrijf spendeert jaarlijks nog 1,5 miljard euro aan ICT, terwijl de investeringen bij de grote ondernemingen al snel 1 miljard hoger liggen.

MKB en de brancheorganisaties Nederland-ICT en FHI maken zich er zorgen over dat productiviteitsstijging in het midden- en kleinbedrijf uitblijft. ICT kan in de ogen van deze organisaties voor de ondernemers een sleutelrol vervullen om problemen op te lossen. Problemen zijn onder meer structurele tekorten aan vakpersoneel, de oplopende loonkosten en de daarbij horende verslechterende internationale concurrentiepositie.

Dat ICT geen prioriteit is voor de ondernemers raakt het midden- en kleinbedrijf bovendien ook direct in de portemonnee. Door het gebrek aan kennis van de technologie voeren zij vaak ook niet-noodzakelijke organisatorische veranderingen door. Het midden- en kleinbedrijf loopt hierdoor al gauw tussen 2 en 8 procent van de omzet mis. Op de totale omzet van deze bedrijven, 450 miljard euro per jaar, komt dit neer op 10 miljard euro aan mogelijke besparingen.