Een nieuwe wet verplicht luchtvaartmaatschappijen passagiersgegevens te delen met Pi-NL, een nieuwe passagiersinformatie-eenheid. Het doel van deze eenheid is het opsporen van terrorisme en ernstige criminaliteit.

Het wetsvoorstel is eerder deze maand goedgekeurd door de Eerste Kamer en vloeit voort uit Europese afspraken. De Pi-NL zal gegevens verzamelen van alle passagiers die via Nederlandse luchthavens reizen en waar nodig deze gegevens doorspelen aan bevoegde instanties.

De minister van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor de eenheid. De eenheid wordt gecontroleerd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

De AP moet erop toezien dat gegevens niet te lang bewaard worden en daarnaast mogen er geen bijzondere persoonsgegevens worden opgeslagen. Hieronder vallen godsdienst en etnische afkomst.

Minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) vindt de oprichting van de nieuwe eenheid een belangrijke stap: "Mijn conclusie is dat het goed is dat we hiermee ook in Nederland aan de slag gaan. Omdat ik er van overtuigd ben dat dit onze veiligheid dient. Maar ook omdat ik er van overtuigd ben dat er zorgvuldig wordt omgegaan met deze gegevens."