Een verstoring in mei waarbij het voor reclasseringsinstanties meerdere keren tijdelijk onmogelijk was om toezicht te houden op dragers van elektrische enkelbanden, was de derde verstoring van dit jaar, blijkt dinsdag uit een Kamerbrief van minister Sander Dekker (Rechtsbescherming).

De minister spreekt van drie verstoringen die uit meerdere storingsmomenten bestonden.

Er waren bij de verstoring in mei vijf verschillende momenten waarop het toezicht niet mogelijk was. Die momenten duurden bij elkaar 25 uur, blijkt uit informatie van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de reclassering. Op het hoogtepunt waren alle dragers (circa 725 personen) van enkelbanden buiten beeld.

De verstoring in mei was de derde van dit jaar. Op 31 januari kampte het systeem van elektronische enkelbanden ook met een verstoring, waarbij op het hoogtepunt naar schatting 675 dragers uit beeld waren. Op 11 april was er nog een verstoring met twee storingsmomenten, waarbij maximaal 150 dragers tijdelijk uit beeld verdwenen.

In alle gevallen zijn de verstoringen ontstaan na onderhoud aan het netwerk of aan de software. Bij de eerste twee verstoringen waren dragers niet op de hoogte, maar bij de verstoring in mei "kwamen enkele signalen binnen dat deelnemers de indruk hadden dat hun band disfunctioneerde".

In mei heeft één drager tijdens een storingsmoment geprobeerd een enkelband te saboteren. Die persoon is een dag later aangehouden.

Onderzoek naar problemen en onderhoud

Minister Dekker schrijft dat er hard is gewerkt om het systeem van elektronische monitoring operationeel te houden en stabiel te krijgen. Ook zijn er evaluaties geweest en "zal er een verdiepende analyse worden uitgevoerd door een derde partij".

Dekker noemt het belangrijk om onderzoek te doen naar knelpunten en verbeteringen. "Daarbij moet er in het bijzonder aandacht zijn voor het uitvoeren van regulier onderhoud, nu dit een essentieel onderdeel van het onderliggende probleem lijkt te zijn."

Honderden mensen dragen elke dag enkelband

In 2018 droegen op een willekeurige dag ruim zevenhonderd mensen een enkelband, schrijft de minister. In heel 2018 droegen in totaal vierduizend mensen een enkelband. Dat is een toename ten opzichte van 2017, toen in totaal zo'n 3.500 personen een enkelband droegen.

Vorig jaar werden ook meer enkelbanden gesaboteerd dan in 2017, schrijft Dekker. In 2018 hebben 101 mensen 103 keer hun enkelband gesaboteerd en afgedaan. Van deze 101 mensen waren er 97 in maart van dit jaar weer opgespoord of hadden ze zichzelf gemeld. Als deze saboteurs gevangen worden genomen, bepaalt de DJI of er aangifte wordt gedaan van vernieling of verduistering van de band.

Minister Dekker wil in 2020 een stabielere netwerkverbinding en stevigere enkelbanden aanschaffen. Medio 2020 moeten die in gebruik worden genomen.