BRUSSEL - Europees commissaris Monti (concurrentiebeleid) heeft vooralsnog geen bezwaren dat concurrenten T-Mobile en Viag in Duitsland en Groot-Brittannië UMTS-netwerken met elkaar delen. Andere marktpartijen hebben nog een maand om hier bezwaar tegen te maken, alvorens Monti de operatie definitief goedkeurt.

UMTS-netwerken, voor de nieuwste generatie mobiele telecommunciatie, vereisen dermate hoge investeringen dat het delen van infrastructuur vaak de enige oplossing is, menen commissieambtenaren. De bedragn die bedrijven moesten betalen voor UMTS-licenties waren vaak al te hoog om zelf ook nog volledige netwerken te kunnen optuigen.

Momenteel delen ook gewone telecomoperatoren al hun netwerken in bepaalde delen van Groot-Brittannië. T-Mobile is onderdeel van Deutsche Telekom en is in gezamenlijke ondernemingen ook actief op de Britse markt. Viag is onrechtstreeks onderdeel van het Britse consortium MMO2, waarin delen van BT Cellnet zijn opgenomen.

Volgens Monti moet onderzoek op lange termijn uitwijzen of door het delen van netwerken wel voldoende concurrentie mogelijk is. De nationale concurrentie- en telecomautoriteiten krijgen een belangrijke rol bij dit onderzoek.