De rechtbank Overijssel heeft geoordeeld dat de gemeente Deventer een man een schadevergoeding van 500 euro moet betalen voor het schenden van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De gemeente Deventer deelde gegevens van de man met andere gemeenten, nadat hij een aantal WOB-verzoeken had ingediend.

Ambtenaren wisselden gegevens zoals zijn naam, geslacht en woonplaats uit en dat is in strijd met de AVG. De rechtbank oordeelde daarom dat de gemeente 500 euro aan de man moet betalen.

De rechtsbijstandverlener Nick Voorbach stond de man bij en laat in een reactie aan De Stentor weten dat deze uitspraak door de AVG mogelijk was.

"Voorheen was het in privacyrecht heel moeilijk om een schadevergoeding te krijgen, omdat het lastig is vast te stellen dat de schade het gevolg is van datgene wat is gebeurd. De drempel was heel hoog, omdat er echt sterk bewijs nodig was", legt Voorbach uit. "De huidige AVG zegt dat het verlies van controle over je persoonsgegevens en de verspreiding daarvan op zichzelf al schade is."

De AVG is sinds 25 mei 2018 van kracht. De verordening moet ervoor zorgen dat de privacy van burgers beter wordt beschermd. Met de wet is het voor burgers makkelijker om op te treden tegen bedrijven en instellingen die onzorgvuldig met gegevens omgaan.