KPN gaat zijn merk XS4ALL alsnog opdoeken. Daarover heeft de provider het personeel donderdagochtend geïnformeerd.

"KPN kiest zoals aangekondigd voor een volledige integratie van XS4ALL in KPN", aldus de ondernemersraad van XS4ALL in een e-mail aan NU.nl. Daarmee zal XS4ALL als merk verdwijnen. Dit proces moet eind 2020 zijn afgerond.

In januari maakte KPN al bekend van plan te zijn te stoppen met XS4ALL. Boze abonnees probeerden met een petitie duidelijk te maken dat ze wilden dat het providermerk blijft bestaan. Deze petitie werd ruim 50.000 keer getekend, door onder anderen oud-XS4ALL-directeur Doke Pelleboer.

"In de afgelopen periode hebben wij een sensitiviteitsanalyse gedaan", aldus de ondernemersraad. "Hieruit blijkt dat er substantiële risico's bestaan die wezenlijke impact op dit plan hebben. Deze analyse is met KPN gedeeld."

Plan voor behoud XS4ALL wordt niet uitgevoerd

In april zei KPN open te staan voor een alternatief voor het verdwijnen van XS4ALL. De ondernemingsraad had een businessplan gemaakt dat het behoud van XS4ALL moest garanderen, maar de provider kiest ervoor dit plan niet uit te voeren.

"Alles overwegend zijn het management van KPN en XS4ALL tot de conclusie gekomen dat de volledige integratie van XS4ALL in KPN het beste toekomstperspectief biedt, zowel voor de klanten en de medewerkers als qua marktpositie", schrijft KPN in een persverklaring.

KPN heeft op donderdag een adviesaanvraag ingediend bij de ondernemingsraad van XS4ALL. Daarmee wordt om advies gevraagd voor de integratie van de provider.

XS4ALL-personeel gaat naar KPN

Personeel van de telecomprovider zal bij KPN worden ondergebracht. Op 1 augustus worden de XS4ALL-afdelingen Commercie, Techniek & Operatie, Klantcontact en HR samengevoegd met de respectievelijke afdelingen binnen KPN.

De provider zegt te streven naar een "maximaal behoud van werkgelegenheid voor werknemers". De ondernemingsraad betwijfelt echter of dit gaat lukken: "Wij hebben gerede twijfel dat een eventueel integratietraject goed zal verlopen wanneer mensen onvrijwillig moeten overstappen."

Daarnaast houdt de ondernemingsraad van XS4ALL op te bestaan, waardoor de raad niet langer kan pleiten namens het huidige XS4ALL-personeel.

De voor de petitie verantwoordelijke actievoerders zeiden in maart dat ze een eigen provider willen oprichten als XS4ALL verdwijnt.