DEN HAAG - PvdA en CDA willen dat de markt van kabel-tv wordt opengebroken, zoals dat nu al het geval is in de telecommarkt. Dat laatste heeft fors lagere tarieven tot gevolg gehad. PvdA-Tweede-Kamerlid Van Dam en CDA-Tweede-Kamerlid Hessels zullen komende week een motie met deze strekking indienen.

Een woordvoerster van het ministerie van Economische Zaken zegt dat de nieuwe telecomwet erin voorziet dat de toezichthouder op de telecommarkt, Opta, bevoegdheden gaat krijgen op de kabelmarkt. Meer concurrentie kan dan ook daar afgedwongen worden. Het wachten is op groen licht van de Europese Unie, die zich nog hierover buigt.

Van Dam en Hessels hebben ook moeite met "koppelverkoop", het gelijktijdig aanbieden van diensten als digitale tv en internet. Minister Brinkhorst heeft echter geen probleem met de bestaande praktijk, zolang de consument niet gedwongen wordt meerdere diensten als een pakket af te nemen.