De overheidswebsite Waarzitwatin.nl moet juiste informatie bieden over chemische stoffen in producten. Daarmee biedt het internetportaal tegenwicht aan uiteenlopende informatie die daarover online te vinden is.

De site is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en VeiligheidNL en biedt "wetenschappelijke inzichten om geruchten over producten uit de wereld te helpen".

"Er is veel uiteenlopende informatie over chemische stoffen beschikbaar", schrijft het RIVM. "Vaak is het mogelijk om de zin van de onzin te onderscheiden."

Op sociale media wordt bijvoorbeeld niet-kloppende informatie over chemische stoffen gedeeld. Het RIVM noemt verhalen dat er asbest in tampons zou zitten en dat mensen kanker zouden kunnen krijgen van deodorant als voorbeelden.

Daarnaast moet de site mensen bewuster maken van producten die ze gebruiken. Zo zijn op Waarzitwatin.nl ook tips en adviezen te vinden over de omgang met de chemische stoffen in producten.