De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onderzoekt of de Belastingdienst zich schuldig heeft gemaakt aan etnisch profileren, melden RTL Nieuws en Trouw maandag. Daarmee zou de fiscus mogelijk de privacywet overtreden.

De AP startte het onderzoek nadat er meerdere signalen bij de toezichthouder waren binnengekomen. Bij een kinderopvang en gastouderopvang werd geconstateerd dat de toeslagen van ouders met een migratieachtergrond op grote schaal zijn ingetrokken.

In één geval stond de tweede nationaliteit van de ouders in kwestie vermeld. "Het is verboden om bijzondere gegevens zoals etniciteit te verwerken", schrijft de privacywaakhond in een brief. "Alleen bij duidelijk omschreven uitzonderingen mogen ras of etniciteit worden verwerkt."

De Belastingdienst ontkende de aantijgingen in een aan de AP gerichte brief. Volgens de privacywaakhond bood die brief echter onvoldoende reden om het onderzoek te staken.

Niet uit te sluiten of er dingen zijn misgegaan

De Belastingdienst beweert dat er alleen onderzoek is gedaan na signalen van mogelijk misbruik van toeslagen. Later benadrukte de instantie niet te kunnen uitsluiten dat er dingen zijn misgegaan.

Volgens de Nationale ombudsman wordt de eerste nationaliteit door de Belastingdienst gebruikt om na te gaan of een ouder Nederlands is. Deze check werd in eerste instantie handmatig uitgevoerd.

De AP wil verder nog niks zeggen over het onderzoek. "Over de inhoudelijke voortgang van het nadere onderzoek kunnen wij op dit moment geen mededelingen doen", schrijft de waakhond.

Europese privacywet kan leiden tot boetes

In mei 2018 werd de Europese privacywet van kracht. Deze wet geeft de AP de mogelijkheid om boetes uit te delen als er sprake is van privacyschendingen.

Deze boetes kunnen alleen opgelegd worden als de privacyschending plaatsvond nadat de nieuwe wet van kracht werd. De eerste signalen van discriminatie door de Belastingdienst doken al eerder op. Mogelijk vindt de privacyschending echter nog steeds plaats.