DEN HAAG - Het kabinet gaat de provincies dwingen bepaalde informatie van het internet te halen waar terroristen misbruik van zouden kunnen maken. Het gaat om de zogeheten effectafstanden op provinciale risicokaarten, waarop mensen informatie krijgen over gevaarlijke objecten in hun woonomgeving.

De door minister Remkes van Binnenlandse Zaken gewraakte effectcirkels geven aan hoever een ramp zich rond een object kan uitstrekken, zoals bij een explosie van een LPG-tankstation. De provincies, die de databank achter de website www.risicokaart.nl beheren, menen dat ze verplicht zijn burgers zo volledig mogelijk te informeren.

Aanpassen

Ze weigeren de site daarom aan te passen. Ook na een gesprek tussen Remkes en de commissarissen van de koningin is het verschil van mening blijven bestaan. De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met een voorstel van de bewindsman om de Wet Rampen en zware ongevallen aan te passen, waardoor de effectafstanden op de risicokaarten per 1 januari 2006 van het internet moeten zijn verdwenen.

Openheid

Mensen die daar dan toch meer over willen weten, kunnen voor die informatie terecht bij het gemeentebestuur. Dat kan nu ook al. Een woordvoerder van Remkes benadrukte dat het kabinet ook voorstander is van zoveel mogelijk openheid, maar niet via internet. Reden daarvoor zijn recente terroristische aanslagen in het buitenland en de dreigingen daarvoor die in Nederland worden gevoeld.

"Het kabinet vindt nu veiligheid belangrijker dan onbeperkte toegang tot openbare overheidsinformatie via de risicokaart", stelt het kabinet. Iemand die kwaad wil doen, zou met hulp van de effectafstanden "vrij eenvoudig en anoniem" op internet kunnen bekijken op welke objecten een aanslag het grootste effect heeft. Als de wet wordt veranderd, is dat niet meer mogelijk.

Overtuigen

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) is overvallen door het besluit van het kabinet en beschouwt het als een politieke keuze. "We verschillen van mening en hebben het kabinet kennelijk niet kunnen overtuigen. De regering neemt zijn verantwoordelijkheid", concludeerde voorzitter H. Alders van de adviescommissie Veiligheid en Handhaving vrijdagavond. "We respecteren deze beslissing."