Minder dan de helft van de volwassen Nederlandse bevolking heeft toestemming gegeven om de eigen medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP) beschikbaar te stellen aan zorgverleners, zoals apotheken, huisartsen en ziekenhuizen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

NU.nl oordeelt op 16 mei na een factcheck dat de conclusie van het CBS niet klopt. Dit artikel is, met uitzondering van de toevoeging van deze in cursief geschreven tekst en een toegevoegde link naar het CBS-artikel, sinds 14 mei ongewijzigd.

Een huisarts of apotheker kan zijn patiënt, nadat die daarvoor toestemming heeft gegeven, bij het LSP aanmelden. Vanaf dat moment kunnen andere zorgverleners inzicht krijgen in het elektronisch patiëntendossier. Mensen kunnen ook zichzelf online aanmelden.

Uit het onderzoek van het CBS blijkt dat 80 procent van de volwassen Nederlanders op de hoogte is van het bestaan van het LSP. Het koppelingsnetwerk, dat toegang geeft tot de databases, wordt beheerd door de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ).

Van de groep die bekend is met het LSP, zegt 60 procent toestemming te hebben gegeven om gegevens te delen, terwijl 14 procent geen toestemming heeft gegeven. De rest van de ondervraagden weet het niet meer of wil de vraag niet beantwoorden.

Van de mensen die geen toestemming heeft gegeven, is drie kwart nooit om toestemming gevraagd.

Het overige deel is wel om toestemming gevraagd, maar heeft die vervolgens niet gegeven. Zij stellen zich zorgen te maken over hun privacy en een gebrekkige beveiliging. Ook angst voor misbruik door zorgverleners speelt een rol.

Ook met toestemming angst voor misbruik

Ook volwassenen die wel toestemming voor inzage in het LSP hebben gegeven, maken zich zorgen om mogelijk misbruik. Van hen is 70 procent bang dat een onbevoegde, zoals een werkgever of zorgverzekeraar, inzage krijgt in een medisch dossier.

In een reactie zegt de VZVZ, dat het LSP beheert, dat de conclusie van het CBS onjuist is. "In de verwijsindex van het Landelijk Schakelpunt zijn de BSN's van bijna 13,5 miljoen Nederlanders opgenomen (ruim 78%)", laat de organisatie na publicatie van het CBS-rapport schriftelijk weten aan NU.nl. "Zij hebben hiervoor toestemming verleend aan hun zorgaanbieder(s)."

NU.nl heeft het CBS gevraagd waar het verschil in deze cijfers vandaan komt. De conclusies van het statistiekbureau zijn gebaseerd op een onderzoek onder 3.625 volwassen Nederlanders.