Het Bureau Krediet Registratie (BKR) heeft het voor consumenten makkelijker gemaakt om online hun gegevens in het kredietregister in te zien, meldt het BKR woensdag in een persbericht.

Het BKR kreeg kritiek van de Autoriteit Persoonsgevens (AP) op de omslachtige manier waarop consumenten hun gegevens konden inzien. Dit kan sinds vorig jaar eenmaal per jaar gratis, maar daarvoor gold een lange wachttijd en moesten consumenten een kopie van hun paspoort opsturen.

Volgens de AP is dit nog steeds te beperkt en voldoet het BKR daarmee niet aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In de AVG is opgenomen dat consumenten het recht hebben op inzage in gegevens die bedrijven en instellingen bewaren. Eerder had de AP al kritiek op het feit dat het BKR mensen liet betalen voor een aanvraag.

Het BKR laat weten de aanbevelingen van de AP over te zullen nemen en dat het aanvraagproces is gedigitaliseerd. Hierdoor is het mogelijk om onbeperkt online je gegevens op te vragen bij het BKR, zonder dat daar kosten aan verbonden zijn.

Ter identificatie gebruikt het BKR het iDIN-systeem. Hiermee kunnen consumenten zich identificeren met behulp van hun bank. Via een systeem dat op een vergelijkbare manier werkt als iDeal worden persoonsgegevens via de bank verstrekt.

Consumenten kunnen via het nieuwe systeem per direct online hun gegevens bij het BKR opvragen via een webpagina.

Kort na de bekendmaking van het BKR melden meerdere gebruikers dat ze een serverfout te zien krijgen wanneer ze een aanvraag proberen te doen. De foutmelding wijst erop dat de website het aantal bezoeken niet aankan op dit moment.