De gemeente Assen heeft de persoonsgegevens van 530 inwoners met een gebiedsverbod gelekt. Het gaat daarbij om mensen met lopende en inmiddels verlopen gebiedsverboden en anderen die een waarschuwing hebben ontvangen.

De gemeenteraad van Assen is via een brief door het college van burgemeester en wethouders geïnformeerd over het datalek. De gegevens kwamen op straat te liggen nadat een medewerker ze per ongeluk naar een verkeerd e-mailadres had verstuurd.

Volgens de gemeente zit het bestand vol met gevoelige gegevens. Als de informatie openbaar wordt gemaakt, dan kan dit de reputaties van de betreffende inwoners van Assen schaden.

In de afgelopen maand heeft de gemeente meermaals geprobeerd contact op te nemen met de ontvanger van de persoonsgegevens. De gemeente wilde de ontvanger vragen de gegevens te verwijderen. Omdat er nooit op deze contactverzoeken is gereageerd, is het niet duidelijk wat er na ontvangst met de data is gebeurd.

De gemeente Assen heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) inmiddels geïnformeerd over het datalek. Daarnaast wordt contact opgenomen met de getroffen inwoners van Assen. Van de 530 slachtoffers zijn er 30 nog niet bereikt.