De Europese Unie (EU) vraagt Facebook om zijn beleid ten aanzien van advertenties omtrent politieke onderwerpen te heroverwegen. Brussel wil een uitzonderingspositie waarmee het voor de Unie mogelijk wordt om niet alleen in België, maar ook in andere EU-landen op Facebook-diensten te adverteren.

In maart introduceerde Facebook in de EU een nieuw beleid omtrent advertenties voor politieke partijen en over politieke onderwerpen, met als doel om buitenlandse inmenging in Europese verkiezingen tegen te gaan.

Een van de eisen die Facebook aan politieke advertenties stelt, is dat de adverteerder gevestigd is in het land waar de advertentie wordt verspreid. Volgens de Europese Unie zijn advertenties van al haar instellingen en organen daarmee gelimiteerd tot België.

"Dit beleid plaatst EU-politieke actoren in hetzelfde straatje als buitenlandse mogendheden die Europese verkiezingen willen beïnvloeden", schrijft de Europese Commissie dinsdag in een brief aan Facebook, die op Twitter is gedeeld door Europarlementariër Guy Verhofstadt.

"Als de nieuwe regels in hun huidige vorm geïmplementeerd worden, zou dat in de praktijk betekenen dat onze instituten hun boodschap op Facebook niet buiten België kunnen verspreiden." Het beleid treft volgens de EU met name Europese politieke partijen en Europarlementariërs.

Facebook wijst in een reactie aan NU.nl op het gegeven dat een partij of organisatie in alle 28 EU-lidstaten op Facebook kan adverteren, als in elke lidstaat een lokale vertegenwoordiger aangesteld wordt, en voor dat land aparte advertenties gemaakt worden.

Het is onduidelijk of Facebook de wens voor een uitzonderingspositie voor de Europese Unie overweegt of gaat onderzoeken.