Een meerderheid van de Europese lidstaten heeft ingestemd met een nieuwe auteursrechtenwet, waarin ook het zogenoemde 'uploadfilter' wordt geïntroduceerd. Nederland was één van de landen die tegen de wetgeving stemde.

Negentien Europese lidstaten stemden in met de nieuwe wet. Nederland, Luxemburg, Italië, Polen, Finland en Zweden stemden tegen. België, Estland en Slovenië weigerden te stemmen.

De wet heeft alsnog een zodanig grote meerderheid dat die ingevoerd zal worden.

Het zal enkele jaren duren totdat alle EU-landen hun nationale wetgeving hebben aangepast om de auteursrechtenwet te kunnen integreren.

Europees Parlement was al akkoord met 'uploadfilter'

Het Europees Parlement stemde op 26 maart al voor de nieuwe wet. Volgens deze wet worden techgiganten verantwoordelijk voor het weren van materiaal dat auteursrechten schendt. Doen de bedrijven dat niet, dan kan dit tot hoge boetes leiden.

Critici vrezen dat hierdoor een 'uploadfilter' ontstaat, waarmee techbedrijven alles dat mogelijk de wet schendt direct zullen weren. Hier zou ook satirisch materiaal onder kunnen vallen.