Zorgverzekeraar Menzis heeft van privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een dwangsom van 50.000 euro gekregen. Dat staat in de jaarcijfers (pdf) van het verzekeringsbedrijf.

De dwangsom is opgelegd nadat bleek dat medewerkers te makkelijk gezondheidsgegevens van klanten konden inzien. Meerdere mensen binnen het bedrijf hadden toegang tot privédata die ze eigenlijk niet mochten bekijken.

Menzis zegt de toegang uiteindelijk te hebben ontzegd. Dat was echter nog niet gebeurd toen de AP een controle uitvoerde.

"ln haar onderzoek constateerde de AP dat bij Menzis het bewaken van de privacy op een adequate wijze in de cultuur van het bedrijf is geborgd", schrijft Menzis in het jaarverslag. "Wij betreuren dan ook de oplegging van de boete. Het is voor ons een belangrijk signaal dat wij nog alerter moeten zijn rondom privacy."

De AP kan sinds de introductie van nieuwe privacywetgeving in 2018 boetes opleggen bij bepaalde vormen van privacyschendingen.

Donderdag publiceerde de AP ook haar eigen jaarverslag. Hieruit bleek dat de privacywaakhond elfduizend klachten ontving sinds de introductie van de nieuwe privacywet.