Sms'jes en WhatsApp-berichten van bestuurders en ambtenaren vallen officieel onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), die het mogelijk maakt om bestuursinformatie op te vragen, oordeelt de Raad van State (RvS) op woensdag.

Dat betekent dat onder anderen journalisten vanaf nu ook appberichten kunnen opvragen bij de overheid, zolang die iets met het werk van het overheidsapparaat te maken hebben. De Wob is duidelijk, schrijft de RvS: "Onder die wet valt alle vastgelegde overheidsinformatie van zakelijke aard."

Het maakt daarbij niet uit of de apps vanuit een zakelijk of een persoonlijk telefoontoestel zijn verstuurd, aldus de RvS. "Anders zouden bestuursorganen de wet kunnen ontlopen door berichten bewust niet met een zakelijke telefoon te versturen."

Wel mag de overheid een Wob-verzoek onder bepaalde omstandigheden gewoon weigeren, bijvoorbeeld als daardoor de privacy van de bestuurders in het geding komt. Ook "persoonlijke beleidsopvattingen" mogen niet zomaar worden opgevraagd. De RvS wijst erop dat appberichten deze opvattingen eerder zullen bevatten dan andere soorten berichten, zoals brieven.

Rechtszaak door thuiszorgkoepel

De Raad van State deed de uitspraak in het kader van een zaak die de zorgkoepel Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) in 2016 tegen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport had aangespannen.

BTN vroeg toen informatie over de financiële situatie en het faillissement van TSN Thuiszorg op bij het ministerie. De minister zei niet aan dat Wob-verzoek tegemoet te kunnen komen, waarop BTN naar de rechter stapte.