De Kamer van Koophandel (KVK) stopt per 1 juli met het online aanbieden van adressenbestanden. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is het doorverkopen van adressen in strijd met de privacyregels.

De KVK verkocht namen en adressen aan bedrijven die nieuwe klanten wilden werven. Met name zzp'ers klaagden hierover, omdat hun bedrijfsadres meestal ook het woonadres is en deze gegevens worden opgevraagd voor direct marketing. Hierdoor worden zij vaak privé gebeld met commerciële aanbiedingen.

Naar aanleiding van de klachten deed AP onderzoek en de privacywaakhond concludeert dat de verkoop van deze gegevens aan partijen die daar commercieel belang bij hebben niet in lijn is met de privacyregels.

De Kamer van Koophandel heeft naar aanleiding van deze kritiek de beslissing genomen om te stoppen met het online aanbieden van adresbestanden. Bedrijven moeten nu eerst contact opnemen en via een medewerker een aanvraag indienen om gegevens te krijgen.

Het blijft dus wel mogelijk voor bedrijven om adressen op te vragen, maar het wordt wel duurder en moeilijker volgens woordvoerder Hester Schoppert van de Kamer van Koophandel.

Wijziging in de wet nodig volgens de AP

De KVK kan niet helemaal stoppen met het aanbieden van adresgegevens van bedrijven, ook niet die van zzp'ers, omdat dit niet mag van de wet.

Volgens de Handelsregisterwet moeten gegevens van bedrijven openbaar zijn. Door te stoppen met het online aanbieden moet het wel minder laagdrempelig worden om gegevens op te vragen uit het handelsregister.

De KVK kan dus niet volledig stoppen met het aanbieden van adresgegevens en daarom pleit de voorzitter van de AP, Aleid Wolfsen, voor een wetswijziging: "Met de huidige wetgeving is het dweilen met de kraan open. Alle informatieproducten worden nu in principe aan iedereen geleverd. Ook de producten die vanuit het oogpunt van privacy riskant zijn."

"Dan helpt het als de staatssecretaris de wet zo aanpast dat niet iedereen alles zomaar kan krijgen, en zo de kraan een beetje dichter draait. Dit kan zonder dat de belangrijke functie van het Handelsregister in gevaar komt."

Kamer van Koophandel won Big Brother Award

Schoppert van de KVK benadrukt dat het wel belangrijk is dat er gegevens opgevraagd kunnen worden voor economisch belang.

Bedrijven vragen dit namelijk niet alleen op voor direct marketing, waar nu zo veel klachten over binnenkomen, maar ook voor concurrentieanalyses. Bijvoorbeeld door te kijken hoeveel kapperszaken er in een bepaalde plaats zijn als een ondernemer een eigen kapperszaak wil openen.

Voor het doorverkopen van persoonsgegevens van ondernemers aan andere bedrijven, ontving KVK in januari van 2019 de Big Brother Award.

Deze prijs wordt uitgereikt aan bedrijven die op grote schaal privacy schenden. Andere genomineerden waren Facebook en de Belastingdienst.