Europese databanken worden aan elkaar gekoppeld zodat grenswachters, douaneautoriteiten en politiediensten in de EU-landen identiteitsfraude beter kunnen bestrijden en criminelen makkelijker kunnen opsporen.

Onderhandelaars van de lidstaten en het Europees Parlement hebben overeenstemming bereikt over dit voorstel van de Europese Commissie.

De koppeling moet ervoor zorgen dat politie- en grensdiensten met één blik op het scherm alle beschikbare informatie over iemand krijgen. Zo moet worden voorkomen dat terroristen en zware criminelen ongezien de EU binnenglippen of onder de radar blijven.

Via een zoekportaal moeten op termijn iemands strafblad, visa, gezichtsscan of vingerafdrukken met een klik zijn op te roepen. Daarbij wordt onder meer data uit het Schengen Informatiesysteem (SIS), het EURODAC-systeem - waarin vingerafdrukken van asielzoekers en illegalen zijn opgeslagen - en het Visum Informatiesysteem (VIS) worden aan elkaar verbonden.

'Slimmer gebruik van bestaande data'

In de toekomst kunnen ook andere IT-registers worden aangehaakt. De Europese Commissie belooft dat het koppelen volgens de strengste privacyregels zal verlopen.

"Dit is een onmisbaar instrument voor diensten als onze marechaussee of de Immigratie- en Naturalisatiedienst om hun werk goed te kunnen doen", zegt CDA-Europarlementariër en rapporteur Jeroen Lenaers.

"Straks kan de politie iemand uit het buitenland die geen identiteitskaart bij zich heeft toch identificeren, doordat de agent op straat op basis van een vingerafdruk of een gezichtsfoto het identiteitenregister kan raadplegen."

Het gaat niet om het verzamelen van meer gegevens, maar om slimmer gebruik van informatie die er al is, aldus Lenaers.