Het Agentschap Telecom verscherpt het toezicht op draadloze apparatuur in Nederland. Volgens de toezichthouder moeten slimme apparaten gegarandeerd veilig en betrouwbaar werken.

Het Agentschap Telecom stelt dat consument en het bedrijfsleven er anno 2019 op moeten kunnen vertrouwen dat bijvoorbeeld mobiele telefoons, tablets, smartwatches en andere slimme apparaten betrouwbaar zijn, ongestoord werken en veilig te gebruiken zijn.

In het nieuwe Jaarplan Toezicht 2019 (pdf) is de veiligheid en goede werking van in de handel gebrachte apparatuur tot een van de speerpunten benoemd. Ook gaat het agentschap dit jaar onderzoek doen naar de impact van toekomstige technologieën op de beschikbaarheid en storingsgevoeligheid van netwerken.

Deskundigen bij het Agentschap Telecom denken dat de komst van 5G grote veranderingen teweeg zal brengen. Dit zal mogelijkheden scheppen voor allerlei nieuwe diensten en toepassingen in bijvoorbeeld de landbouw of het verkeer -denk hierbij aan zelfrijdende auto's - maar vergroot ook het maatschappelijke belang van snelle en betrouwbare mobiele netwerken, aldus de toezichthouder.