Kinderen tussen de twee en vijf jaar die meer tijd voor een scherm van een tablet, computer of televisie doorbrengen, scoren slechter bij ontwikkelingstoetsen.

Dat concludeert de University of Calgary na een studie onder 2.441 kinderen tussen de 24 en zestig maanden oud.

Tijdens het meerjarige onderzoek werd de moeders van de kinderen gevraagd aan te geven hoeveel uur per week de kinderen doorbrachten voor een scherm. Het ging daarbij om alles van tv's tot tablets en computers.

Gemiddeld keken de kinderen bij 24 maanden 2,4 uur per dag naar een scherm, bij 36 maanden 3,6 uur per dag en bij zestig maanden 1,6 uur per dag. De afname in schermtijd bij zestig maanden heeft volgens de onderzoekers waarschijnlijk te maken met het ingaan van het eerste schooljaar als het kind vier jaar oud is. Kinderen hebben dan minder tijd om naar een scherm te kijken.

Schermtijd ten koste van ontwikkeling basisvaardigheden

Volgens de onderzoekers is een duidelijk verband te leggen tussen meer schermtijd bij een leeftijd van 24 maanden en een slechtere score afgenomen bij een leeftijd van 36 maanden. Hetzelfde geldt voor de invloed van meer schermtijd bij 36 maanden en slechtere prestaties bij zestig maanden.

Hoewel de score slechter was bij meer schermtijd, wilde een slechte score niet altijd zeggen dat een kind veel naar een scherm had gekeken. Dat gegeven spreekt voor de hypothese dat meer schermtijd tot lagere scores leidt in plaats van een andere, onbekende factor.

Volgens de onderzoekers gaat meer schermtijd ten koste van de ontwikkeling van sociale vaardigheden, taal en spraak, beweging en andere basisvaardigheden. Toch is er geen harde tijdsgrens aan te wijzen waarboven schermtijd nadelig wordt. Wel zijn interactieve programma's die kinderen vragen om te bewegen of te reageren mogelijk minder nadelig voor de ontwikkeling.