Google past dinsdag zijn privacy- en servicevoorwaarden aan. De belangrijkste verandering is dat Google Ierland voortaan verantwoordelijk is voor het verwerken van gegevens van Nederlanders.

De nieuwe voorwaarden van Google gaan op 22 januari 2019 in. De voorgaande verandering dateert van 25 oktober 2017. De nieuwe wijzigingen zijn geen grote veranderingen: het gaat voornamelijk om andere bewoordingen.

De belangrijkste verandering is dat Google vanaf dinsdag Google Ierland explicieter aanwijst als verantwoordelijke voor het verwerken van gegevens van Nederlandse gebruikers. Dat geldt ook voor andere landen in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

In Ierland staat het Europese hoofdkantoor van Google. Dat kantoor moet onder meer reageren op aanvragen van gebruikers die hun data willen inzien. Daarnaast is het de taak van het Europese hoofdkwartier om te voldoen aan privacywetten, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Als consumenten het idee hebben dat Google de privacyregels overtreedt, dan moeten zij dat nog steeds melden bij de nationale toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Google Ierland wordt daarnaast de "dienstaanbieder", die verantwoordelijk is voor consumentendiensten. Het gaat bijvoorbeeld om Gmail en Maps.

Hoe Google gegevens verwerkt

De privacyvoorwaarden van Google maken duidelijk welke gegevens het bedrijf verzamelt, waarom die gegevens worden verzameld en hoe ze worden gedeeld. Daarnaast staat erin hoe gebruikers hun opties kunnen aanpassen om meer inzicht te krijgen in wat ze wel en niet willen delen.

Google zegt persoonlijke informatie met derden te delen als gebruikers toestemming hebben gegeven. In de nieuwe voorwaarden haalt Google een voorbeeld aan met de Home-speaker. "Als u bijvoorbeeld een Google Home gebruikt om een reservering te maken via een boekingsservice, krijgen we uw toestemming voordat we uw naam of telefoonnummer delen met het restaurant."

Aan het kopje Europese vereisten voegt Google toe ook gegevens te kunnen vrijgeven aan overheidsinstanties, als de wet dat voorschrijft. In de regels verwijst Google daarnaast naar de privacywebsite voor meer informatie over hoe het bedrijf gegevens bewaart.