Larry Roberts, een van de grondleggers van het internet, is overleden. Roberts werkte in de jaren zestig aan ARPAnet, de voorloper van het hedendaagse internet.

Roberts overleed op 26 december aan een hartaanval. De internetpionier werkte onder meer aan de technologie packet switching. Via een pakketgeschakeld netwerk worden data in verschillende bundeltjes samengevoegd, zodat ze digitaal via verschillende wegen uitgewisseld kunnen worden.

Het systeem kiest zelf de beste route tussen verzender en ontvanger, zodat data altijd goed verstuurd kunnen worden. Meerdere computers kunnen gelijktijdig van een netwerk gebruikmaken. Zo werkt het internet nog steeds.

ARPAnet werd in 1969 ontwikkeld door het Advanced Research Projects Agency (ARPA), onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Roberts was de voornaamste architect van het systeem.

De pionier verliet ARPA in 1973. Zijn bedrijf Telenet hielp daarna met het commercialiseren van de technologie. Later in zijn carrière hielp hij met het verbeteren van de kwaliteit van internetnetwerken.