AMSTERDAM - De vakcentrale FNV beschouwt haar e-mailactie tegen de aangekondigde afschaffing van de spaarloonregeling als een succes. Sinds de actie woensdag is begonnen, hebben mensen via de FNV-website 16.635 e-mails gestuurd naar de Tweede-Kamerfracties van de regeringspartijen VVD, CDA en LPF.
FNV-website

Dat heeft de FNV vrijdag bekendgemaakt. Omgerekend betekent dit volgens de vakcentrale dat er per uur gemiddeld 350 e-mails naar de fracties worden gestuurd.

De FNV heeft de capaciteit van de internetserver aangepast om de stroom e-mails goed te kunnen afhandelen. Verder heeft de vakcentrale een technische aanpassing gedaan om een filter bij de Tweede-Kamercomputers te omzeilen.

/ECONOMIEFNV voert actie om spaarloon te behouden