Opsporingsautoriteiten in landen uit de Europese Unie mogen digitaal bewijsmateriaal in strafmateriaal rechtstreeks opvragen bij politiediensten in andere landen.

Onder de nieuwe regels is geen tussenkomst van het Openbaar Ministerie in het betreffende land nodig, hebben de EU-ministers van Justitie vrijdag beslist.

De maatregel is volgens voorstanders nodig om criminaliteit en terrorisme effectiever te kunnen bestrijden. Internetbedrijven worden verplicht om de opgevraagde data binnen tien dagen, of in spoedsituaties binnen zes uur, aan te leveren. Providers die niet meewerken kunnen een boete van 2 procent van de jaaromzet krijgen.

Nederland, Duitsland en vijf andere landen stemden tegen het voorstel. Minister Ferd Grapperhaus pleitte voor een regeling waarbij Nederland op de hoogte wordt gesteld als bij een bedrijf in het land data worden opgevraagd, maar dat is onder de regels waar de ministers vrijdag mee instemden niet bindend.

Voordat de wet definitief wordt, moet het Europees Parlement nog een standpunt innemen. Daarna moeten zij nog met de Europese Commissie onderhandelen over de definitieve tekst.