RIJSWIJK - Uitgeverij van regionale dagbladen Wegener heeft woensdag per abuis een overlijdensbericht van prins Claus op internet gezet.

"Beatrix was verliefd, maar Nederland moest hem niet. Nu overheerst het verdriet. Met het overlijden van prins Claus is een bijzonder mens heengegaan." Zo luidt de aanhef van het artikel dat dat te lezen is op Wegener Dagblad Online. Daaronder volgt een uitgebreide necrologie van de prins.

Weblogger
Tonie


Het verdriet overheerst
Van Mecklenburg naar Nederland
Diplomaat in prins verloochende zich nooit
Hulp aan derde wereld was rode draad in leven Claus
Strak protocol knelde Claus steeds minder
Dé foto en de gevolgen
Over de prins geen kwaad woord

De stukken zijn afkomstig van de Haagse Courant, een van de Wegenerbladen. Adjunct-hoofdredacteur D. van der Meer vindt het "bijzonder betreurenswaardig" dat de artikelen op internet terecht zijn gekomen.

"Net als andere media hebben we, vooruitlopend op het overlijden van Claus, al verhalen gemaakt. Die stukken zijn gearchiveerd met een vervaldatum van 2010. Omdat er een technicus heeft zitten rommelen, is die datum veranderd en zijn de stukken zichtbaar geworden op internet." De fout werd om 14.30 uur door de krant opgemerkt en hersteld.